فیلم آموزشی پیانو

فیلم آموزشی پیانو قسمت اول تاریخچه و مسیر پیدایش پیانو در این قسمت از فیلم آموزشی پیانو در ابتدا کمی به تاریخچه پیانو و مسیر پیدایش پیانو می‌پردازیم. پیانو سازی است شَستی دار یا کلاویه دار. باید دانست مسیر پیدایش پیانو به باخ می‌رسد، قبل از پیانو از سازهایی مانند هارپسیکورد و ارگ کلیسایی استفاده …

فیلم آموزشی پیانو ادامه »