معرفی ساز گیتار الکتریک

گیتار الکتریک به نوعی از گیتار گفته می شود که صرفا از خود صدایی ندارد و برعکس دیگر گیتار ها اکثرا بدنه آن توپر است و برای تولید صدا به دستگاه هایی به نام افکت و امپلی فایر متصل می گردد و به همین دلیل به این نوع از گیتار، گیتار الکتریک می گویند. بدنه …

معرفی ساز گیتار الکتریک ادامه »