معرفی ساز گیتار الکتریک

گیتار الکتریک به نوعی از گیتار گفته می شود که صرفا از خود صدایی ندارد و برعکس دیگر گیتار ها اکثرا بدنه آنها تو پر است و برای تولید صدا به دستگاه هایی به نام افکت و آمپلی فایر متصل می گردد و چون دستگاه های ذکر شده با برق کار می کنند به این …

معرفی ساز گیتار الکتریک ادامه »