فیلم آموزشی سازدهنی

در این چهار قسمت از فیلم آموزشی سازدهنی به معرفی انواع سازدهنی یا هارمونیکا و جایگاه نت های آن می‌پردازیم. فیلم آموزشی سازدهنی قسمت اول آشنایی با انواع سازدهنی در قسمت اول فیلم آموزشی سازدهنی، انواع سازدهنی معرفی می‌شوند که عبارتند از: سازدهنی ترمولو یا سازدهنی ۲۴ سوراخه، سازدهنی دیاتونیک و سازدهنی کروماتیک. تفاوت سازدهنی …

فیلم آموزشی سازدهنی ادامه »