مدارک

مدرک لیسانس موسیقی(ساز جهانی) علی فرین کیا
مدرک لیسانس موسیقی(ساز جهانی) علی فرین کیا
مدرک پداگوژی (روش تدریس) علی فرین کیا از خانه ی موسیقی
مدرک پداگوژی (روش تدریس) علی فرین کیا از خانه ی موسیقی
مدرک پداگوژی (روش تدریس) فرید رشیدی از خانه ی موسیقی
مدرک پداگوژی (روش تدریس) فرید رشیدی از خانه ی موسیقی
مدرک صدابرداری و میکس و مستر فرید رشیدی از خانه ی موسیقی
مدرک صدابرداری و میکس و مستر فرید رشیدی از خانه ی موسیقی
مدرک صدابرداری و میکس و مستر علی فرین کیا از خانه ی موسیقی
مدرک صدابرداری و میکس و مستر علی فرین کیا از خانه ی موسیقی
پروانه فعالیت موسسه فرهنگی هنری هم آوای ترانه
پروانه فعالیت موسسه فرهنگی هنری هم آوای ترانه
پروانه فعالیت استودیو موسیقی و استودیو تمرین هم آوای ترانه
پروانه فعالیت استودیو موسیقی و استودیو تمرین هم آوای ترانه
مدرک مربیگری موسیقی کودکان(ارف) از دانشگاه علم و فرهنگ آذین معتمدرسا
مدرک مربیگری موسیقی کودکان(ارف) از دانشگاه علم و فرهنگ آذین معتمدرسا
مدرک آموزش بلز نوازی به کودکان آذین معتمدرسا
مدرک آموزش بلز نوازی به کودکان آذین معتمدرسا
مدرک آموزش فلوت نوازی به کودکان آذین معتمدرسا
مدرک آموزش فلوت نوازی به کودکان آذین معتمدرسا
مدرک آموزش طبلک نوازی به کودکان آذین معتمدرسا
مدرک آموزش طبلک نوازی به کودکان آذین معتمدرسا
مدرک گیتار سعید رشیدی از ترینیتی کالج لندن با گِرید ۵
مدرک گیتار سعید رشیدی از ترینیتی کالج لندن با گِرید ۵
مدرک لیسانس موسیقی ( ساز جهانی) فرید رشیدی
مدرک لیسانس موسیقی ( ساز جهانی) فرید رشیدی

تقدیر نامه ها

به بالای صفحه بردن
باز کردن چت